Politica de calitate, securitate în muncă, mediu și energetică a companiei CREATON South-East Europe

Politica de calitate, securitate în muncă, mediu și energetică a companiei CREATON South-East Europe

Scopul de bază al organizatiei noastre, CREATON South-East Europe Kft. este să ocupe o poziție de inovator, de top pe piața produselor pentru acoperiș și fațadă din cadrul industriei construcțiilor, în calitate de structura stabilă, de succes, cu întărirea brandului CREATON. Încercăm să atingem acest scop prin respectarea legilor, cerințelor, îndeplinirea nevoilor cumpărătorilor/pieței mereu schimbătoare, și cerințelor părților noastre interesate, precum și prin strategia dezvoltării sustenabile.

Considerăm de datoria noastră să asigurăm un mediu de lucru curat, sănătos și sigur pentru toate persoanele care lucreează la sau pentru CREATON.

Scopul nostru este de a fabrica produse ecologice de cea mai înaltă calitate, prin folosirea unei cantități minime de energie.

Securitatea în muncă este valoarea de bază esențială a fiecărei activități executate de CREATON. Unicul scop acceptabil pentru noi este lipsa totală de accidente și reducerea accidentelor la locul de muncă la zero.

Controlul securității este una dintre responsabilitățile cheie ale managementului. Pasiunea pentru securitate și comunicarea deschisă sunt esentiale pentru managemantul CREATON.

Pentru menținerea continuă a securității în muncă, prin conștientizarea abordării preventive, monitorizăm, îmbunătățim condițiile de securitate în muncă a activității noastre, precum și condițiile de sănătate a muncii. Întărim comportamentul aferent protecției în muncă a lucrătorilor, membrilor familiei și furnizorilor noștri prin programul nostru SAFESTART.

Pentru îndeplinirea cerințelor de control al calității,  dezvoltarea eficienței sistemului de control al calității, suntem întotdeauna atenți la parametrii de producție și calitate, la riscurile proceselor  precum și feedback-ul cumpărătorilor noștri. Prin dezvoltarea produselor și tehnologiilor, instruirea continuă a angajatilor noștri, obținem satsifacție cumpărătorilor.  In alegerea noilor angajati, încercăm să selectam persoanele care au cunoștințe și experiență profesională abundentă în domeniile mentionate.

La introducerea noilor produse, precum și la modernizarea celor existente, luam in considerare nevoile clienților noștri privitoare la  aspectul estetic al țiglelor, conectarea potrivită a țiglelor, conformitatea lor în plan și durabilitatea acestora.

Politica de calitate, securitate în muncă, mediu și energetică a companiei CREATON South-East Europe

Motto-ul nostru: clienții satisfăcuți care revin sunt cele mai bune cărți de vizită.

Suntem convinși că controlul efectiv de mediu, sănătate și securitate, considerarea economiei de energie, structura noastră de afaceri, procesele noastre și dezvoltarea instrumentelor noastre, precum și managementul problemelor organizaționale și tehnice aferente comportamentului sunt esențiale pentru atingerea perfecțiunii.

Ne dezvoltăm în continuu sistemul de control (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și energie), calculăm posibilele riscuri, considerând ciclul complet de viață a proceselor și produselor noastre, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor de energie, astfel asigurând minimizarea completă a efectelor asupra mediului cauzate de activitatea noastră, precum și prevenirea poluărilor.

Înteținem un sistem de control pentru calitate conform ISO 9001, pentru protecția mediului conform ISO 14001, pentru energie conform ISO 50001, și pentru protecția muncii conform BS OHSAS 18001, pentru care consultăm și o organizaţie profesională externă.

Întreținem parteneriate corecte cu furnizorii și subcontractanții noștri. Solicităm ca nevoile noastre să fie îndeplinite la cel mai înalt nivel posibil. Prin utilizarea sistemului de control integrat dezvoltat de organizatia noastră, le oferim un exemplu de urmărit partenerilor noștri.

Sistemele noastre de control sunt bazate pe definiția neechivocă a obligațiilor, implicarea oamenilor, standarde, comunicare, managementul riscurilor, instruiri  și audituri.