Politica de calitate, securitate în muncă, mediu și energetică a companiei CREATON South-East Europe

Politică integrată (calitate, protecția mediului, securitatea muncii și protecția sănătății, energie)

Obiectivul fundamental al companiei noastre, CREATON South-East Europe SRL este de a juca rolul de inovator și de lider pe piața produselor pentru acoperișuri, ca o companie stabilă, de succes pe termen lung, prin consolidarea mărcii CREATON.

Satisfacera cerințelor clienților și ale pieței în continuă schimbare precum și ale părților interesate se dorește a fi realizată prin respectarea cerințelor legale, punct de vedere bazat pe risc și respectarea întocmai a dispozițiilor legale în vigoare, profitând de resursele disponibile, asigurând condiții de muncă curate, sănătoase și sigure pentru toți angajații și partenerii de afaceri care îndeplinesc sarcini pe punctele de lucru.

Scopul nostru este de a produce și comercializa produse de cea mai înaltă calitate, și toate acestea prin proceduri de fabricație cât mai ecologice și mai eficiente din punct de vedere energetic.

Siguranța muncii este valoarea de bază a CREATON South-East Europe SRL pentru care singurul obiectiv acceptabil este menținerea performanței fără accidente și reducerea numărului de îmbolnăviri la locul de muncă la zero. Siguranța muncii, protecția sănătății și siguranța psihologică constituie responsabilitatea cheie a managementului nostru, pentru care este esențială atât implicarea personalului nostru, cât și posibilitatea de comunicare cu reprezentanții angajaților și cu Departamentul pentru Protecția Sănătății și Securității în Muncă. În scopul menținerii și creșterii standardelor de securitate a muncii, monitorizăm și îmbunătățim continuu condițiile de securitate și sănătate în muncă ale activităților noastre, punând accent pe conștientizarea abordării preventive

Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului nostru de management al calității, analizăm sistematic parametrii de producție și calitate, riscurile proceselor, precum și feedback-ul partenerilor noștri de afaceri. Modernizarea tehnologiei de fabricație și instruirea constantă a personalului nostru duc la satisfacția clienților noștri.

Când vine vorba de lansarea de noi produse și de modernizarea celor existente, avem în vedere cerințele estetice ale clienților noștri, inclusiv nevoile acestora în ceea ce privește potrivirea exactă, uniformitatea și durabilitatea structurilor de acoperiș.

Suntem convinși că eforturile noastre de a proteja mediul înconjurător și de a folosi energia rațional, îmbunătățirea modelului de afacere, ale proceselor și metodelor precum și gestionarea problemelor structurale și tehnice legate de atitudinea generală sunt indispensabile pentru a atinge excelența operațională.

Îmbunătățim în mod constant sistemul nostru de management prin evaluarea riscurilor potențiale și regândirea proceselor și a întregului ciclu de viață al produselor noastre. Optimizăm constant performanța energetică și depunem eforturi suplimentare pentru a ne asigura că impactul negativ asupra mediului al operațiunilor noastre este minimizat și că poluarea aerului sau a solului este prevenită.

Certificate

Menținem relații de afaceri corecte și de cooperare cu furnizorii și partenerii noștri de afaceri și ne așteptăm ca aceștia să îndeplinească cerințele noastre la cel mai înalt standard posibil.

Pentru a atinge obiectivele stabilite în această politică, compania noastră operează și îmbunătățește sistemele de management al calității, mediului, siguranței muncii, protecției sănătății și managementului energiei în conformitate cu standardele ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 și ISO 50001: 2018 fiind certificate de un organism de certificare acreditat.

Lenti, 15 noiembrie 2022.