Politica de calitate, securitate în muncă, mediu și energetică a companiei CREATON South-East Europe

Politică integrată (calitate, mediu, MEB, energie)

CREATON. ACASĂ ÎN DOMENIUL ACOPERIȘURILOR.”

Scopul de bază al companiei noastre, CREATON South-East Europe Kft., este să joace un rol inovator și lider pe piața produselor pentru acoperișuri prin consolidarea mărcii CREATON ca o companie stabilă, de succes pe termen lung.

Satisfacerea nevoilor clienților/pieței in continuă schimbare,a nevoilor de dezvoltare ale părților interesate o asigurăm printr-o abordare durabilă a procesului și a ciclului de viață, utilizarea resurselor disponibile, o abordare bazată pe riscuri și adecvată pentru eficiența energetică, utilizarea energiei și consumul de energie, respectând toate cerințele legale. În plus, asigurăm un mediu de lucru curat, sănătos și sigur pentru toți colegii și partenerii noștri care îndeplinesc diferite sarcini pe șantier.

Scopul nostru este să producem și să distribuim produse de cea mai înaltă calitate, toate cu un proces de producție ecologic și eficient din punct de vedere energetic.

Siguranța ocupațională este cea mai importantă valoare de bază a CREATON South-East Europe Kft., în care singurul și acceptabil obiectiv este acela de a fi a opera fără accidente și de a reduce numărul de boli profesionale la zero. Securitatea muncii, protecția sănătății și securitatea psihologică sunt doar unele dintre responsabilitățile cheie ale managerilor noștri, în care implicarea angajaților noștri este esențială, precum și posibilitatea de comunicare cu reprezentanții lucrătorilor și  cu forul MEB (protecția și securitatea sănătății în muncă). Pentru a menține și ridica standardul de securitate în muncă, monitorizăm și îmbunătățim condițiile de securitate și sănătate în muncă ale activităților noastre prin conștientizarea abordării preventive. Pentru a îmbunătăți eficacitatea sistemului de management al calității, analizăm parametrii de producție și calitate, riscurile proceselor noastre și feedback-ul clienților noștri.

Atingem satisfacția clienților noștri prin dezvoltarea tehnologiilor de producție și formarea continuă a angajaților noștri.

La introducerea noilor noastre produse și la modernizarea celor existente, luăm în considerare, pe lângă aspectele de mediu, și nevoile estetice ale clienților noștri privind potrivirea exactă, planeitatea și longevitatea acoperirii cu țiglă.

Suntem convinși că protecția mediului, urmărirea utilizării raționale a energiei, dezvoltarea structurii, proceselor și instrumentelor noastre de afaceri, precum și gestionarea problemelor legate de comportament, organizatorice și tehnice sunt indispensabile pentru atingerea excelenței operaționale.

Ne dezvoltăm constant sistemul de management integrat, evaluând posibilele riscuri, luând în considerare întregul ciclu de viață al proceselor și produselor noastre. În timpul activităților de planificare, definim ca obiectiv îmbunătățirea performanței managementului energetic. Ne creștem continuu eficiența și performanța energetică și, de asemenea, ne străduim să prevenim poluarea, asigurând astfel minimizarea impactului nociv asupra mediului, cauzat de activitățile noastre.

Certificate

Menținem o relație corectă și de cooperare cu partenerii noștri furnizori, așteptându-ne să ne îndeplinească nevoile la cel mai înalt nivel posibil, precum și să furnizeze produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic, care au un efect favorabil asupra performanței noastre de management energetic.

Pentru a realiza ceea ce este definit în politică, compania noastră operează, dezvoltă și certifică sisteme de management al calității, orientate către mediu, securitate și sănătate în muncă și management energetic conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 și standardele ISO 50001: 2018. cu o organizație de certificare acreditată.

Lenti, 2 octombrie 2023