Termeni și Condiții Generale de Utilizare

1.  DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Termenii și condițiile generale de utilizare (în continuare: TCG) cuprinse în prezenta conțin termenii și condițiile contractuale generale de utilizare stabilite de societatea CREATON South-East Europe Kft. (SRL) (sediul: 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1., număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: 20-09-066613, cod fiscal: 12766680-2-20, în continuare: CREATON), referitor la aplicația MyCREATON (în continuare: MyCREATON), dezvoltată de societatea susnumită pentru participanții la Programul de Fidelitate pentru Montatorii de Acoperișuri CREATON.

1.2 Problemelor nereglementate în TCG li se vor aplica prevederile dreptului ungar, în special cele ale legii numărul V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare Ptk.).

1.3 Prezentele TCG intră în vigoare la data de 1 martie 2023. TCG vor rămâne în vigoare până la revocare. Prevederile comunicate în modul stabilit în prezentele TCG, ce fac posibilă modificarea unilaterală a contractului de către CREATON, devin automat parte integrantă a raportului juridic dintre CREATON și Montator, fără încheierea unor acorduri suplimentare, după 15 zile de la publicare, cu condiția acceptării de către Montator a TCG modificate.

 

2. PROTECȚIA DATELOR

2.1 CREATON își desfășoară activitatea de prelucrare a datelor în conformitate cu prevederile legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației, respectiv ale Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

2.2 Buletinul informativ general privind prelucrarea datelor de către CREATON poate fi accesat https://www.creaton.ro/termeni-si-conditi-1-1.

 

3. DESPRE APLICAȚIA MyCREATON

3.1 Practica uzuală de afaceri intervenită între părți nu poate fi considerată parte a TCG. Condițiile cuprinse în prezentele TCG sunt valabile exclusiv pe teritoriul României.

3.2 Drepturile de proprietate asupra MyCREATON sunt exercitate de CREATON. Montatorii pot descărca gratuit aplicația și de pe platformele Google Play și AppStore.

3.3 MyCREATON este o aplicație gratuită, Montatorul fiind obligat să achite taxa de utilizare a datelor către furnizorul propriu de telefonie mobilă.

3.4 Pentru a utiliza MyCREATON, este necesară aprobarea următoarelor:

3.4.1 Localizare: pentru stabilirea și verificarea regiunii/țării în care Montatorul își desfășoară activitatea.

3.4.2 Cameră foto: asigurarea accesului la fotografiile făcute de Montator.

3.5 MyCREATON este instrumentul unic al programului de fidelitate. În aplicație există posibilitatea colectării punctelor de fidelitate prin încărcarea unui nou proiect, vizualizarea statusului proiectelor deja încărcate, interogarea cantității de puncte colectate, citirea notificărilor primite. În plus, există posibilitatea informării asupra noutăților și promoțiilor actuale, a stării vremii, vizualizării datelor de contact ale consultanților profesionali CREATON și partenerilor distribuitori CREATON, aflați în apropiere, respectiv posibilitatea colectării informațiilor necesare privind țiglele de ceramică CREATON și accesoriile acestora, izolația termică peste căpriori CREATON PIR și sistemul de jgheaburi suspendate.

3.6 Definiții:

3.6.1 Montatorul: Este profesionistul care deține cunoștințele de specialitate și studii profesionale corespunzătoare, care pe parcursul proiectului participă în calitate de antreprenor la construcția structurii acoperișului clădirii și poate face dovada acestui fapt cu documentele prevăzute la punctul 5.4.

3.6.2 Proiectul: Este procesul pe parcursul căreia constructorul construiește o clădire rezidențială sau nerezidențială iar acoperișul este realizat cu produsele CREATON. Autorizatia de constructie necesara proiectului nu cade in sarcina CREATON.

3.6.3 Produsele: Denumirea colectivă a țiglelor și accesoriilor produse sau comercializate de CREATON.

3.6.4 Punctele CREACOIN: denumirea punctelor colectate în cadrul programului de fidelitate.

3.7 CREATON nu își asumă răspunderea pentru funcționarea corespunzătoare a aplicației MyCREATON și nu își asumă răspunderea pentru alte daune provenite din funcționarea necorespunzătoare sau din utilizarea aplicației.

3.8 CREATON are dreptul de a retrage dreptul Montatorului de a utiliza aplicația și de a revoca înregistrarea, în cazul în care Montatorul abuzează în orice mod de utilizarea sistemului, inclusiv, dar nelimitându-se cazurile de înregistrare neautorizată sau încărcare neautorizată de proiecte. În aceste cazuri CREATON are dreptul de a refuza inclusiv decontarea proiectelor aflate în curs.

3.9 Montatorilor le stă la dispoziție adresa de email info@creaton.hu pentru notificarea erorilor și contestațiilor legate de aplicația MyCREATON.

 

4.  ÎNREGISTRAREA ÎN PROGRAMUL DE FIDELITATE

4.1 Numai Montatorii au dreptul să se înregistreze în aplicația MyCREATON. Acceptul contractului de către Montator este automat, având loc la înregistrarea Montatorului în aplicație. Pe parcursul înregistrării, montatorul acceptă TCG și prevederile cuprinse în informarea privind prelucrarea datelor de către CREATON,  înregistrarea în sistem fiind posibilă numai după acceptarea acestora. Înregistrarea în sistem fiind posibilă numai după acceptarea condițiilor de catre montator. În meniul de ‘’profil’’ al aplicației, montatorul își înregistrează cele mai importante date parțial în timpul înregistrării și parțial după.. La accesarea aplicației are loc o înregistrare de bază, cu numele și adresa de e-mail. Cu această înregistrare pot fi accesate doar câteva funcții, totodată programul de fidelitate nu va putea fi utilizat. Pentru programul de fidelitate și accesarea tuturor funcțiilor este necesară o înregistrare separată, unde este necesară furnizarea unei sfere mai largi de date.

4.2 Creaton oferă facilitati prin canalele proprii de marketing în vederea descărcării aplicației, respectiv, în interiorul aplicației, în vederea completării întregului profil, prin acceptarea prezentelor TCG Montatorul acceptă în mod explicit aceste notificări.

4.3 Înregistrarea Montatorului în programul de fidelitate este aprobată de fiecare dată de un reprezentant CREATON. Condiția participării la programul de fidelitate este confirmarea înregistrării Montatorului. După confirmarea înregistrării, Montatorul este informat prin notificare in aplicatie că poate începe înregistrarea proiectelor sale.

4.4 Posibilitatea logării în MyCREATON se deschide după confirmarea înregistrării, pe parcursul acesteia vor trebui furnizate numele de utilizator și parola.

4.5  Împreună cu înregistrarea în MyCREATON, aplicația va solicita aprobarea utilizării datelor de localizare și a camerei foto, care sunt absolut necesare pentru reușita înregistrării. Datele cu caracter personal apărute pe parcursul acestora vor fi prelucrate de CREATON conform prevederilor cuprinse în informarea privind prelucrarea datelor, în acord cu actele normative aplicabile, aflate în vigoare.

 

5. ÎNREGISTRAREA PROIECTELOR

5.1 Fiecare acoperiș în construcție/finalizat este înregistrat în programul de fidelitate ca un proiect individual.

5.2 Condițiile înregistrării proiectului:

5.2.1 O fotografie cu lucrarea efectuată și certificatul de livrare (emis de CREATON sau comerciant) sau factura (emisă de CREATON sau Dealerul sau Distribuitorul CREATON).  Încărcarea acestor fotografii în aplicație.

5.2.2 Completarea următoarelor date:

  • adresa exactă a construcției (oraș, cod poștal, zona publică, număr casă)
  • tipul clădirii ce va putea fi selectat din lista derulantă
  • data finalizării lucrării
  • datele privind produsul utilizat: denumirea și cantitatea produsului

5.3 Montatorul este deplin responsabil pentru validitatea datelor de mai sus. CREATON nu este obligat să se asigure de validitatea fotografiilor și datelor și nu poate fi tras la răspundere pentru abuzurile cu datele de acest tip.

5.4 Montatorul este obligat să încarce proiectul în termen de 60 de zile de la data emiterii avizului de insotire a marfii sau facturii de catre CREATON sau Dealerul sau Distribuitorul CREATON.

5.5 La înregistrarea cu succes a proiectului, Montatorul primește o notificare push și o confirmare în formă de fereastră pop-up. Încărcarea proiectului poate reuși numai dacă toate datele și fotografiile obligatorii, prevăzute în prezentele TCG, au fost furnizate în modul prevăzut.

 

6. VERIFICAREA PROIECTELOR, CALCULUL PUNCTELOR ȘI VALIDAREA

6.1  În termen de trei săptămâni de la înregistrarea corespunzătoare a proiectului, CREATON decide asupra proiectului, iar în decizia adoptată validează acesta, solicită completarea lipsurilor sau o respinge. În cazul respingerii, va trebui să motiveze decizia sa.

6.2 Pe parcursul analizei proiectului, consultantul profesional CREATON compară produsele utilizate cu pozițiile de pe certificatul de livrare sau factura încărcată, după caz vizitând chiar locația exactă a clădirii încărcate.

6.3 Calculul punctelor:

Punctele se calculează pe baza procentului diverselor accesorii utilizate (ceramică, material non-ceramic) raportat la m2 acoperiți cu țiglă, respectiv de montarea produselor CREATON PIR sau PIR PLUS si a celorlalte materiale non-ceramice comercializate de CREATON. Stabilirea suprafeței de un m2  țiglă de bază: nr. bucăți țigle de bază împărțit la valoarea necesarului minim/m2 stabilit în fișa tehnică de condiții.

  • În cazul în care valoarea accesoriilor din material non-ceramic raportată la  1m2 țiglă de bază atinge sau depășește valoarea țintă prestabilită (9,05 RON/m2 calculat cu prețurile de catalog nete ale accesoriilor din material non-ceramic), atunci 1% din prețurile de catalog nete ale accesoriilor din material non-ceramic, respectiv 1% din prețul net de catalog al țiglei de bază vor fi creditate ca CREACoin.
  • În cazul în care valoarea accesoriilor din ceramică, raportată la 1m2 țiglă de bază atinge sau depășește valoarea țintă prestabilită (23,30 RON/m2 calculat cu prețurile de catalog nete ale accesoriilor din ceramică), atunci 1% din prețurile de catalog nete ale accesoriilor din ceramică, respectiv 1% din prețul net de catalog al țiglei de bază vor fi creditate ca CREACoin.
  • În cazul în care valorile țintă au fost atinse atât în cazul accesoriilor din material non-ceramic cât și a celor din ceramică, atunci 1% din prețurile de catalog nete ale accesoriilor din material non-ceramic,1% din prețurile de catalog nete ale accesoriilor din ceramică, respectiv 1,5% din prețul net de catalog al țiglei de bază vor fi creditate sub formă de CREACoin.
  • În cazul în care, pe parcursul montajului, au fost utilizate produse CREATON PIR sau CREATON PIR PLUS, atunci 1% din prețurile de catalog nete ale produselor CREATON PIR sau CREATON PIR PLUS vor fi creditate sub formă de CREACoin.
  • CREATON își rezervă dreptul de a modifica valorile stabilite mai sus, urmând să informeze despre aceasta, cu 15 zile înainte, participanții programului.

6.4 După verificare Montatorul primește o notificare despre acceptarea proiectului și cantitatea punctelor primite. Cantitatea de puncte acordată pentru un proiect anume este vizibilă din momentul încărcării, existând însă diferență între proiectele cu statusul ”în curs” și ”aprobat”. Montatorul poate vizualiza la punctul de meniu ”Statusuri acoperișuri” proiectele și punctele sale.

 

7.  PUNCTELE CREACOIN ȘI VALORIFICAREA ACESTORA

7.1 Punctele CREACOIN sunt calculate continuu de sistem.

7.2 În cazul în care suprafața acoperișurilor încărcate de Montator atinge 500 m2(putându-se acumula din mai multe proiecte încărcate) și acestea au fost validate de consultantul profesional CREATON, se va crea un cont personal în numele Montatorului pe platforma E-NCENTIVE Platform a BENEFIT SYSTEMS SRL. Datele de acces aparținând contului vor fi transmise automat Montatorului.

7.3 CREACoin-urile colectate vor fi transformate la fiecare sfârșit de lună în lei românești, iar aceștia vor fi încărcați la începutul lunii viitoare în contul Montatorului. Informații suplimentare despre Platforma E-NCENTIVE:

https://app.benefitsystems.ro/index.php?route=product/category&path=1819

7.4 Prin înregistrarea în aplicația MyCREATON, Montatorul acceptă ca obligatorii condiții Contractuale Generale ale BENEFIT SYSTEMS SRL. https://app.benefitsystems.ro/index.php?route=product/category&path=1819

 

8.  DISPOZIȚII FINALE

8.1 Pe parcursul procedurii, lui CREATON și Montatorului le revine obligația de confidențialitate, neputând face publice informațiile aferente secretului de afaceri, care le-au devenit cunoscute pe parcursul acesteia, putând a le folosi numai în conformitate cu scopul lor, și neputând să le pună la dispoziția unor terțe persoane. Partea care încalcă obligația asumată mai sus se obligă să repare celeilalte Părți atât prejudiciile patrimoniale efective, cât și profitul nerealizat, respectiv daunele de reputație apărute.

8.2 Părțile vor face declarațiile referitoare la prevederile prezentelor TCG și contractului în primul rând în scris, totodată se angajează să colaboreze reciproc, încercând de fiecare dată să soluționeze litigiile pe cale amiabilă.

Lenti, 01.03.2023.

 

Manuel Buturuga

Director comercial export